VORES PROJEKTEREt samarbejde med Historiko kan have mange former.


Vi kan være med i opstarten, noget af vejen eller hele vejen. Vi kan aftale et samarbejde af længere varighed eller om en enkelstående opgave. Fælles for alle projekter er, at vi bruger vores faglige ekspertise til at opfylde jeres behov.


Hos Historiko er der ingen standardvarer eller -produkter. Alle produktioner er skræddersyede til det ønskede formål. 


TEKST OG CONTENT 


Historiko kan udarbejde og eller redigere al tekst. Vi kan foretage både kortere og længere produktioner, som passer til jeres ønsker eller formål. Det kan være selvstændige artikler, en branche-, organisations- eller virksomhedsbeskrivelse, en serie af nyhedsbreve, eller andre tekster, som skal have en faglig eller historisk tyngde

 


FAGLIG SPARRING 


Historiko kan varetage solid, faglig sparring i forhold til journalistiske og historiefaglige spørgsmål, samt indenfor emner der dækkes af vores faglige kerneområder. Vil I gerne vide, hvordan historien kan bruges som et aktiv for jeres virksomhed eller organisation? Eller hvad der virker, når et budskab skal formidles?  


FORMIDLING OG PRESSE


Historiko kan varetage fomidlings- eller kommunikationsdelen af et samarbejde. Det kan fx være pressehåndteringen i forbindelse med formidlingen af et event, en begivenhed eller nyhed. Vi har god erfaring med pressemeddelelser, som passer til de medier, hvor historierne skal ud.  Vi kan også varetage mundtlige præsentationer, oplæg eller workshops.


RESEARCH OG ANALYSE


Har I et virksomheds- eller organisationsarkiv, hvis potentiale ikke er udnyttet? Eller har I brug for at indhente og bearbejde ny information og viden, som kræver en erfaren journalist eller historikers assistance? Fx at få viden defineret og bevaret gennem et professionelt interview, eller at oplysninger fra arkiv bliver fundet frem. Historiko kan varetage hele opgaven eller samarbejde med alle - fra forskere til en marketingsafdeling.


PROJEKTER VI HAR BIDRAGET TIL


Gennem de sidste par år har vi været involveret i forskellige projekter af både kortere og længere varighed. Se eksempler nogle af vores opgaver her. 


Løbende aftale


ARTIKLER OG PRESSE


Siden foråret 2020 har vi leveret artikler til Byggeselskab Mogens de Linde og hjulpet med at fortælle om de mange historiske bygninger og omfattende renoveringer i virksomheden samt med at få formidlet aktiviteterne til pressen.

Løbende aftale


KOMMUNIKATION OG PRESSE


Igennem flere år har Historiko haft en aftale med Haveselskabet, Vi har bl.a. hjulpet med at skabe forskellig content med udgangspunkt i viden om havebrug til selskabets medlemmer og med at få historierne fra havelivet ud i verden. Projekter


ARTIKLER OG PORTRÆTTER


Historiko har løbende leveret artikler til forskellige danske magasiner, fx IN, Femina og Søndags kultumagasin, Kultour. 


Vi har også skrevet artikler og portrætter til sogneblade og Nordea Invests onlinemagasin. 


Projekter


VIRKSOMHEDSHISTORIE OG NYHEDSBREVE


Historiko har skrevet historien om det nyskabende og idealistiske landbrug, Birthesminde i Holbæk. Historien er formidlet på hjemmesiden. Vi skrev også en serie af nyhedbreve om alt fra etiske dilemmaer, madspil, kødudskæringer og slagterihistorie.

Projekter


JUBILÆUMSMAGASIN


Da SpejderSport fyldte 75 år var Historiko med til at skrive historierne om friluftslivets udvikling gennem butikskædens levetid. Det blev til et flot jubilæumsmagasin, som blev uddelt i alle landets SpejderSport butikker. Projekter


HISTORISK FORMIDLING


Vi har deltaget i flere radioprogrammer og podcasts samt offentlige foredrag og oplæg af forskellig slags, på fx Vild Historie!, Radio 4, Radio Loud og MIX Copenhagen Film Festival.