VORES PROJEKTEREt samarbejde med Historiko kan have mange former. Vi kan være med i opstarten, noget af vejen eller hele vejen. Fælles for alle projekter er, at vi tager udgangspunkt i vores faglige ekspertise. 


Hos Historiko er der ingen standardvarer eller -produkter. Alle produktioner er skræddersyede til det ønskede formål, og vi sætter en ære i at levere et solidt produkt. Et seriøst research- og skrivearbejde kan tage tid, og derfor er planlægning og transparens i vores arbejdsgang vigtig.


FAGLIG SPARRING 


Historiko kan varetage solid, faglig sparring i forhold til journalistiske og historiefaglige spørgsmål, samt indenfor emner der dækkes af vores faglige kerneområder. Vi kan sparre indenfor alle spørgsmål relateret til gastronomi, fødevarer og restaurationsbranchen, Danmark og Europa i det 20. århundrede generelt, og især den dansk-tyske grænse, EU, nationale mindretal og national identitet. Herudover også identitet generelt, seksualitet og LGBT+ samt dansk og nordisk litteratur, by- og arkitekturhistorie. Andre emner bearbejdes som research.


TEKST OG CONTENT 


Historiko kan vejlede om, udarbejde eller redigere al tekst. Vi kan foretage både korte og længere produktioner, som passer netop til jeres ønsker eller formål, fx en selvstændig udgivelse, et kapitel til en bog, indhold til en hjemmeside eller noget helt andet. Vi kan også levere digital content til sociale medier eller et online magasin i samarbejde med en dygtig fotograf. 

 


RESEARCH OG ANALYSE


Research og analyse er kerneopgaven hos Historiko. Har I fx et virksomheds- eller organisationsarkiv, hvis potentiale ikke er udnyttet? Eller har I brug for at indhente og bearbejde ny information og viden, som kræver en erfaren journalist eller historikers assistance? Fx at få viden defineret og bevaret gennem et professionelt interview, eller at oplysninger fra arkiv bliver fundet frem.

Historiko kan varetage hele opgaven eller samarbejde med alle - fra forskere til en marketingsafdeling.


FORMIDLING OG KOMMUNIKATION


Historiko kan varetage fomidlings- eller kommunikationsdelen af et samarbejde. Det kan fx være den endelige opsætning og produktion af jeres virksomheds eller organisations historie, eller dækning og pressehåndtering i forbindelse med en udgivelse eller et event.

Vi kan selvfølgelig også varetage mundtlige præsentationer, oplæg eller workshops indenfor vores områder.

Vi samler statistik ved hjælp af cookies for at forbedre brugeroplevelsen.

Acceptér